Online oudergroepje op 19 mei om 19u30

It takes a village to raise a child… en dat is misschien nog wel meer nodig voor ouders van kinderen met wat extra noden. Jammer genoeg blijkt net deze doelgroep zich af en toe net helemaal alleen te voelen. Om dit isolement te doorbreken willen we met praktijk Atlass oudergroepen organiseren, zodat zorgen kunnen worden gedeeld, naar mekaar kan worden geluisterd, harten onder riemen kunnen worden gestoken en eventueel ondersteunend advies kan worden gegeven (door mekaar of door de autismecoach, die telkens aanwezig zal zijn).

It takes a village to raise a child… maar als die ‘village’ niet uit zichzelf tevoorschijn komt, kunnen we er maar beter zelf eentje creëren ;-).

Maximum aantal deelnemers: 12
Doelgroep: ouders van kinderen (0-18 jaar) met (een vermoeden van) autisme en/of adhd

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.