DIAGNOSTIEK

DIAGNOSTIEK ASS EN ADHD

VOOR DIAGNOSTISCH ONDERZOEK BIJ VOLWASSENEN EN KINDEREN IS ER MOMENTEEL EEN BEPERKTE WACHTLIJST

VOOR PEUTERS EN KLEUTERS (< 6 jaar) GELDT MOMENTEEL EEN AANMELDSTOP!

Diagnostisch onderzoek kan opgestart worden bij een vermoeden van ASS en/of ADHD bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Bij aanmelding zal tijdens een intakegesprek nagegaan worden of er sprake kan zijn van een vermoeden van ASS en/of AHDH.

Tijdens een eerste gesprek zal meer informatie worden verschaft over het verdere verloop van dit diagnostische traject, daar dit telkens op maat wordt samengesteld (afhankelijk van of er in het verleden misschien al eerdere testings plaatsvonden).

Psychodiagnostiek gebeurt bij voorkeur op multidisciplinaire wijze. In een multidisciplinair team worden testresultaten en observaties besproken om op die manier alle ‘puzzelstukjes in mekaar te doen vallen’.
Onderzoeken verlopen voor kinderen telkens op een leuke/speelse manier. Bij volwassenen zullen de tests voornamelijk bestaan uit het invullen van vragenlijsten en overlopen van enkele tests.

Een diagnostisch traject kan volgende zaken omvatten:

 • Een uitgebreide ontwikkelingsanamnese (gesprek met de ouders)
 • Vragenlijsten (in te vullen door de persoon zelf/ouders)
 • IQ-test
 • Observaties van spelsituaties
 • Gesprekken (met ouders, leerkrachten, persoon zelf…)
 • Testafnames
 • Logopedische tests
 • Medisch-psychiatrisch onderzoek waarvoor wij samenwerken met kinderpsychiater dokter Haike De Vlieger (ouders en kind) en andere psychiaters
 • Een uitgebreid adviesgesprek

Na het uitgebreide onderzoek en verslag wordt doorverwezen naar een psychiater, die de diagnose officieel kan stellen. Voor de kinderen werken wij hier voornamelijk samen met Dr. Haike Devlieger (een eigen kinderpsychiater raadplegen, is uiteraard ook mogelijk). Voor de volwassenen wordt samengewerkt met Dr. Maria Feyaerts en Dr. ErikVan Doolaeghe.

Aanmelden kan door te mailen naar:

 • Laura@atlass.be (kinderen lagere school/adolescenten/volwassenen)
 • Sara@atlass.be (lagere school)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.