DIAGNOSTIEK

DIAGNOSTIEK ASS EN ADHD

MOMENTEEL WERKEN WIJ IN ONZE PRAKTIJK ZONDER WACHTLIJST, WAARDOOR DIAGNOSTISCHE TRAJECTEN HAAST ONMIDDELLIJK KUNNEN WORDEN OPGESTART!

Diagnostisch onderzoek kan opgestart worden bij een vermoeden van ASS en/of ADHD bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Bij aanmelding zal tijdens een intakegesprek nagegaan worden of er sprake kan zijn van een vermoeden van ASS en/of AHDH.

Tijdens een eerste gesprek zal meer informatie worden verschaft over het verdere verloop van dit diagnostische traject, daar dit telkens op maat wordt samengesteld (afhankelijk van of er in het verleden misschien al eerdere testings plaatsvonden).

Psychodiagnostiek gebeurt bij voorkeur op multidisciplinaire wijze. In een multidisciplinair team worden testresultaten en observaties besproken om op die manier alle ‘puzzelstukjes in mekaar te doen vallen’.
Onderzoeken verlopen voor kinderen telkens op een leuke/speelse manier. Bij volwassenen zullen de tests voornamelijk bestaan uit het invullen van vragenlijsten en overlopen van enkele tests.

Een diagnostisch traject kan volgende zaken omvatten:

 • Een uitgebreide ontwikkelingsanamnese (gesprek met de ouders)
 • Vragenlijsten (in te vullen door de persoon zelf/ouders)
 • IQ-test
 • Observaties van spelsituaties
 • Gesprekken (met ouders, leerkrachten, persoon zelf…)
 • Testafnames
 • Logopedische tests
 • Medisch-psychiatrisch onderzoek waarvoor wij samenwerken met kinderpsychiater dokter Haike De Vlieger (ouders en kind) en andere psychiaters
 • Een uitgebreid adviesgesprek

Aanmelden kan door te mailen naar:

 • Laura@atlass.be (kinderen lagere school/adolescenten/volwassenen)
 • Ellen@atlass.be (peuters/kleuters/lagere school)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.