Diagnostiek ASS en ADHD

DIAGNOSTIEK ASS EN ADHD


Diagnostisch onderzoek kan opgestart worden bij een vermoeden van ASS en/of ADHD bij zowel kinderen als volwassenen. Bij aanmelding zal tijdens een intakegesprek nagegaan worden of er sprake kan zijn van een vermoeden van ASS en/of AHDH.

Er zal verdere informatie worden verschaft over hoe het diagnostisch traject zal verlopen.

Gedurende het psychodiagnostisch onderzoek zal multidiciplinair gewerkt worden, dit wil zeggen dat traject uitgevoerd wordt door verschillende mensen uit het team.
Een onderzoek verloopt voor kinderen op een leuke, speelse manier. Daarnaast worden er erg veel gesprekken met de ouder(s) en leerkrachten gehouden om zo alle puzzelstukken bij mekaar te kunnen leggen.
Bij volwassenen zullen de tests voornamelijk bestaan uit het invullen van vragenlijsten en overlopen van enkele tests. Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek kan volgende aspecten omvatten:

- Een uitgebreide ontwikkelingsanamnese (gesprek met de ouders)

- Een psychologisch luik dat bestaat uit:

  • Vragenlijsten (ouders)
  • IQ-test
  • Observaties (op speelse manier wordt er gekeken hoe uw kind reageert in bepaalde situaties)
  • Gesprekken (ouders, leerkrachten)
  • Testonderzoek (speelse opdrachten al dan niet op papier met het kind zelf)

- Logopedische tests (met het kind zelf) 

- Medisch-psychiatrisch onderzoek waarvoor wij samenwerken met kinderpsychiater dokter Haike De Vlieger (ouders en kind) 
- Een uitgebreid adviesgesprek (enkel met de ouders)


Aangezien we telkens op maat werken, kijken we erg gericht naar de noden die er zijn.


De resultaten van het onderzoek worden met u besproken tijdens een eind-/adviesbespreking. U ontvangt eveneens een uitgebreid schriftelijk verslag met daarin ook duidelijke adviezen op maat. 


Voor het volledige diagnostisch onderzoek dient u ongeveer 12-13 contacturen te rekenen. Aangezien wij werken op maat, kan hiervan afgeweken worden.


Nabehandeling:


Ook na het doorlopen van het diagnostisch onderzoek helpen we u graag verder. We bekijken samen met u welke verdere stappen nodig zijn. Dat kan in onze eigen praktijk, maar zeker ook via doorverwijzingen naar collega's buiten de praktijk. 

 

Aanmelding


- Kinderen vanaf 6 jaar + volwassenen: mail naar laura@atlass.be

- Kinderen jonger dan 6 jaar: mail naar ellen@atlass.be 


Kostprijs


Deze is afhankelijk van de hoeveelheid onderzoeken en aantal contacturen. Meer duidelijkheid krijgt u hierover tijdens het intake gesprek. Dit intake gesprek verplicht u tot niets. 


Troeven


- Snelle werking door de afwezigheid van een wachtlijst.

- Goede samenwerking/communicatie, multidisciplinaire samenwerking binnen het hele Atlassteam.

- Alle onderzoeken gebeuren in onze praktijk, met uitzondering van de logopedische tests en de afspraak bij de kinderpsychiater.