Sociale vaardigheden

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING


Voor kinderen van de lagere school, die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Volgende zaken kunnen aan bod komen:

  • werken aan laag zelfbeeld/faalangst 
  • welbevinden stimuleren 
  • werken rond vrijetijdsbesteding 
  • ondersteuning op sociaal/emotioneel vlak
  • werken rond weerbaarheid
  • ...