Trainingen

TRAININGEN


Trainingen: faalangst, zelfregulatie, socio-emotionele vaardigheden


Tijdens deze sessies wordt gewerkt met kinderen/jongeren rond faalangst, zelfregulatie van emoties en/of socio-emotionele vaardigheden. Deze trainingen worden op maat samengesteld(geen 2 kinderen zullen dus hetzelfde traject doorlopen) en kunnen vanaf lagere schoolleeftijd. Er wordt gewerkt in blokken van een half uur om de concentratie zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Tevens wordt er nauw overlegd met ouders om de training bij te stellen waar nodig.