ImPACT training

ImPACT TRAINING


Tijdens deze populaire oudertraining krijgen ouders aangeleerd hoe ze meer sociaal en communicatief gedrag kunnen gaan uitlokken bij hun kind(eren). Deze is uitermate geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar, die tekorten vertonen op dit gebied bijvoorbeeld door:

- taalontwikkelingsachterstand

- slecht inzetten van communicatie (bij vragen om hulp, uiten emoties/ervaringen...)
- problemen bij wederkerigheid

- weinig initiatief nemen tot communiceren 

- weinig gedeeld speelplezier (joint attention)
- moeilijk tot spelen komen 

- ... 

Deze training is zowel te volgen in groep, als individueel. Voor de eerstvolgende groepstraining check onze facebookpagina.