ImPACT training

ImPACT TRAINING


Tijdens deze populaire oudertraining krijgen ouders aangeleerd hoe ze meer sociaal en communicatief gedrag kunnen gaan uitlokken bij hun kind(eren). Deze is uitermate geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar, die tekorten vertonen op dit gebied bijvoorbeeld door:

- taalontwikkelingsachterstand

- slecht inzetten van communicatie (bij vragen om hulp, uiten emoties/ervaringen...)
- problemen bij wederkerigheid

- weinig initiatief nemen tot communiceren 

- weinig gedeeld speelplezier (joint attention)
- moeilijk tot spelen komen 

- beperkte spelvaardigheden vertonen (vb. enkel voorwerpen sorteren, op rijtjes leggen...)

- ... 


Deze training wordt aangeboden binnen 2 formules:

    --> Tijdens de individuele training wordt intensief gewerkt en gecoacht op maat van jouw kind. Theoretische informatiesessies en coachingsessies (met of zonder kind) wisselen mekaar af.
Duur: 12 weken  


   --> Tijdens de digitale training krijg je alle theoretische informatie per filmpje doorgestuurd en ga je zelf aan de slag. De ene week ontvang je een filmpje, de andere week houden we een kort coachingmoment (30 minuten) om te kijken hoe het verwerken van deze informatie loopt. Deze coaching kan online gebeuren of in de praktijk. Merken we tijdens deze training dat het verwerken van de informatie toch wat moeilijk loopt? Dan kunnen we beslissen de coachingmomenten langer te laten lopen (60 ipv 30 minuten).
Duur: 12 weken