Autismecoaching - Maïté

Maïté Van Den Bossche


PRAKTIJKCOÖRDINATOR

AUTISMECOACH ERVARING


- Bachelor leerkracht kleuteronderwijs 
    Ervaring in het onderwijs als zorgleerkracht, kleuterjuf, leerkracht lager onderwijs... waar ik ook leerlingen en kleuters met HSP, ASS, ADHD begeleidde.


- Diploma 'Omgaan met autisme' (hoogste onderscheiding)

    Sinds 2019 werk ik als autismecoach waarbij ik gezinnen begeleid rond ASS en HSP


- Als mama van 4 kinderen met diagnoses als HSP, ASS, dyspraxie (DCD), verbale ontwikkelingsdyspraxie, fonologische spraakstoornis, dyslexie, angstoornis, zelfregulatie stoornis (een mondvol dus) deed/doe ik nog het meeste ervaring op en dit ondertussen reeds 11 jaar gedurende 24h/dag. Diploma's en werkgerelateerde ervaring staan eigenlijk op de tweede plaats als ik bekijk hoeveel ik reeds bijleerde door en dankzij hen. TROEVEN 


Ik begrijp als geen ander het grote verdriet, het loslaten van verwachtingen, de ergernissen, de radeloosheid, maar ook de enorme vreugde en trots die samen kunnen gaan met ASS. Mijn vier kinderen werden mijn grootste leermeesters de afgelopen 11 jaren en zorgden ervoor dat ik me steeds meer bijschoolde in de wereld van autisme, sensorische verwerking en hoogsensitiviteit.


Door het vergaren van deze kennis begrijp ik waarom traditionele opvoedmethoden vaak geen effect hebben bij kinderen die zich op het autismespectrum bevinden en welke hulpmiddelen net wel efficiënt kunnen zijn. Deze verandering in aanpak zorgde voor een wereld van verschil binnen ons gezin en ik ben ervan overtuigd dat ze ook op jullie familie een positieve invloed kunnen hebben!PRAKTIJK


In 2019 richtte ik de praktijk ATLASS op in Zemst om van daaruit zoveel mogelijk gezinnen met autisme/adhd verder te helpen. Inmiddels zijn we gegroeid van autismecoachingpraktijk tot groepspraktijk waarin we meerdere disciplines aanbieden. Naast mijn werk als autismecoach neem ik ook de coördinerende taken voor mijn rekening, waardoor je mij vaak als eerste spreekpunt zult tegenkomen.  Onze praktijk ligt vlot bereikbaar op de baan tussen Humbeek/Hombeek en beschikt over voldoende parkeerruimte. MULTIDISCIPLINAIR


Indien nodig overleggen we bij Atlass met de nodige personen om de nodige hulp te kunnen verschaffen. Zo hebben we geregeld contact met een logopedist, psychiater, de desbetreffende school, CLB, thuisbegeleiding en (kinder)psychologen. VISIE


Vanuit een positieve en enthousiaste ingesteldheid ben ik ervan overtuigd dat elk gezin geholpen kan worden zonder dat daarbij ingeboet moet worden aan eigen waarden en normen. Samen kunnen we op zoek gaan naar een aanpak, waarbij zowel ouders als kind(eren) zich goed voelen en die past binnen jullie eigen opvoedvisie. 


Ik werk vooral samen met ouders, volwassenen en begeleid af en toe ook kinderen. Daarnaast geef ik de ImPACT-training gericht op gezinnen met erg jonge kinderen (< 6jaar). 

Bij ons wordt telkens bekeken per gezin hoe we het beste kunnen voldoen aan jullie hulpvraag. Ons multidisciplinair team heeft het grote voordeel op die manier samen over een erg ruime expertise en ervaring te beschikken, zodat we elke hulpvraag op maat kunnen beantwoorden.