Autismecoaching - Maïté

Maïté Van Den Bossche


AUTISMECOACH ERVARING


- Bachelor leerkracht kleuteronderwijs 
    Ervaring in het onderwijs als zorgleerkracht, kleuterjuf, leerkracht lager onderwijs... waar ik ook leerlingen en kleuters met HSP, ASS, ADHD begeleidde.


- Diploma 'Omgaan met autisme' (hoogste onderscheiding)

    Sinds 2019 werk ik als autismecoach waarbij ik gezinnen begeleid rond ASS en HSP


- Als mama van 4 kinderen met diagnoses als HSP, ASS, dyspraxie (DCD), verbale ontwikkelingsdyspraxie, fonologische spraakstoornis, dyslexie, angstoornis, zelfregulatie stoornis (een mondvol dus) deed/doe ik nog het meeste ervaring op en dit ondertussen reeds 11 jaar gedurende 24h/dag. Diploma's en werkgerelateerde ervaring staan eigenlijk op de tweede plaats als ik bekijk hoeveel ik reeds bijleerde door en dankzij hen. TROEVEN 


Ik begrijp als geen ander het grote verdriet, het loslaten van verwachtingen, de ergernissen, de radeloosheid, maar ook de enorme vreugde en trots die samen kunnen gaan met ASS. Mijn vier kinderen werden mijn grootste leermeesters de afgelopen 11 jaren en zorgden ervoor dat ik me steeds meer bijschoolde in de wereld van autisme, sensorische verwerking en hoogsensitiviteit.


Door het vergaren van deze kennis begrijp ik waarom traditionele opvoedmethoden vaak geen effect hebben bij kinderen die zich op het autismespectrum bevinden en welke hulpmiddelen net wel efficiënt kunnen zijn. Deze verandering in aanpak zorgde voor een wereld van verschil binnen ons gezin en ik ben ervan overtuigd dat ze ook op jullie familie een positieve invloed kunnen hebben!PRAKTIJK


Vanuit mijn praktijkruimte in Zemst wil ik samen met jullie op zoek gaan naar handvatten die passen binnen jullie gezinsdynamiek om de sfeer in huis weer een stuk draaglijker te maken. De praktijk ligt vlot bereikbaar op de baan tussen Humbeek/Hombeek en beschikt over voldoende parkeerruimte. MULTIDISCIPLINAIR


Indien nodig overleggen we bij Atlass met de nodige personen om de nodige hulp te kunnen verschaffen. Zo hebben we geregeld contact met een logopedist, psychiater, de desbetreffende school, CLB, thuisbegeleiding en (kinder)psychologen. VISIE


Vanuit een positieve en enthousiaste ingesteldheid ben ik ervan overtuigd dat elk gezin geholpen kan worden zonder dat daarbij ingeboet moet worden aan eigen waarden en normen. Samen kunnen we op zoek gaan naar een aanpak, waarbij zowel ouders als kind(eren) zich goed voelen en die past binnen jullie eigen opvoedvisie. 


Ik ben zelf voorstander van eerstelijnshulpverlening en daarmee bedoel ik dan vooral de ouders zelf. Als ouder ben je de grootste expert die er maar bestaat als het over je kind gaat. Om die reden is het dus vaak interessanter om eerder met hen samen te zitten dan met het kind zelf. Ouders leren omgaan met hun kind met autisme heeft verschillende voordelen. Zo wordt er gewerkt aan hun zelfvertrouwen op gebied van opvoeden. Het geeft vaak snellere resultaten aangezien het kind in de thuisomgeving zelf geholpen wordt, aangezien kinderen met autisme vaak een vaardigheid onder de knie krijgen in de ene situatie, maar het met diezelfde vaardigheid vaak weer moeilijker kunnen hebben in een andere omgeving/situatie. 

Daarnaast willen we bij Atlass hulp aanbieden zonder mensen op kosten te gaan jagen. Merken we dat ons hulpaanbod niet aansluit bij jullie hulpvraag dan zeggen we dit ook eerlijk en gaan we mee op zoek naar andere oplossingen.