Logopedie - Jolanke

 Jolanke De Graeve


LOGOPEDISTE DIPLOMA'S EN ERVARING 


- Licenciate Logopedische en audiologische wetenschappen

Als logopediste begeleid ik sinds 2006 kinderen met ontwikkelingsproblemen (leerproblemen, taalproblemen, articulatieproblemen, …) in mijn eigen praktijk. Veel van deze kinderen hebben een bijkomend ‘labeltje’ (ADHD, ASS, ...). Daarom schoolde ik mij ook op die vlakken zoveel mogelijk bij.


BIJSCHOLINGEN 


Logopedie en autisme

Autisme en rekenproblemen

Voedingsproblemen

Communicatieve Taaltherapie

Logopedie bij kinderen met een beperking (SMOG, Leespraat, …)

Ook op het vlak van diagnostiek deed ik ervaring op bij een centrum waar kinderen en volwassenen met ADHD en/of ASS multidisciplinair onderzocht werden.

Tenslotte zijn mijn 2 zonen eveneens bron van inspiratie en informatie.

 


VISIE


Taal- en leerproblemen hebben een enorme impact op een persoon. Niet begrepen worden of dagelijks geconfronteerd worden met dingen die je niet kan of snapt, zorgt bij iedereen voor veel frustratie, ook bij kinderen met leer- en of taalproblemen, ongeacht de oorsprong ervan. Het is aan mij als logopediste om de oorzaak van die frustraties beetje bij beetje op te lossen zodat hun dagelijkse harde werk loont. Dit kunnen we doen op verschillende vlakken.

Samen met de kinderen gaan we stap voor stap op weg en versterken we hun basis. Door deze stevige basis krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en gaat alles vaak al veel vlotter. Ondertussen zorgen we voor hulpmiddelen zodat kinderen ook in andere situaties zich ondersteund voelen. Bij kinderen met autisme is een speciale aanpak nodig zodat ook zij het bos door de bomen blijven zien en gemotiveerd blijven om zich te blijven inzetten.   

Naast het werken met de kinderen is het belangrijk te werken met de omgeving van de kinderen. Door kleine aanpassingen kunnen de kinderen zich gesteund voelen waardoor ze beter zullen functioneren. Nauw overleg en samenwerken met ouders en de school is van essentieel belang.


 

PRAKTIJK


Als logopediste zal ik bij Atlass de diagnostiek van taal- en leerproblemen op mij nemen. Indien er therapie moet opgestart worden, kan dit eveneens in de praktijk die in de zeer nabije omgeving van Atlass ligt.

Je kan bij mij terecht voor advies en therapie rond:

Leerproblemen (gerelateerd aan ADHD/ASS, dyslexie, dyscalculie)

Taalproblemen (gerelateerd aan ADHD/ASS, dysfasie)

Articulatieproblemen

Voedingsproblemen (slikproblemen, selectief eten, …)

 

Voor alle vragen of informatie kan u mij contacteren via Atlass, op het nummer 0473/38.67.13 of via info@jolankedegraeve.be